Tag Archives: boheemi

Leikkien läpi elämän

  Inspiraatioprofiilit ovat haastatteluun pohjautuvia henkilökuvia innostavista ihmisistä, joiden asennetta ja tapaa olla maailmassa haluan tuoda esille. Olen viime aikoina miettinyt ilon ja luovuuden merkitystä osana ihmisen kasvua. Kuten kaikessa mitä tarkastelen omissa teksteissäni, tässäkin sysäyksen antoi toistuva kokemus siitä, että en oikein enää hahmota ilon roolia omassa elämässäni. Olen monen muutoksen keskellä ja vaikka…