Category

Elämäntaito

Category

Jos meillä olisi aito, hyvä suhde vihaamme, emme ottaisi niin paljon shittiä vastaan kuin mitä tänä päivänä otamme: odotukset elämän jokaisella osa-alueella ovat usein ylimitoitettuja ja kaikkeen pitäisi pystyä hymy huulilla. Kiltin tyttöyden vaatimus läpäisee koko yhteiskunnan ja kun kilttiä tyttöä alkaa ottaa pannuun, on kaikille kätevämpää, että hän ahdistuu tai masentuu. Nämä tunnetilat kun ovat passivoivia siinä missä viha pakottaisi meidät parketille, keskilattialle sanomaan, että ”ei jumalavita, nyt riittää!”.

Uskon, että moni meistä ei tutustu vihaansa oikeasti, koska olemme oppineet suhtautumaan vihaamme pelokkaasti, tukahduttaen. Viha saattaa olla ongelmallinen tunne varsinkin niin sanotusti tiedostavalle ihmiselle: olemme ehkä omaksuneet uskomuksen siitä, että hyvä tai ”henkinen” ihminen ei koskaan tunne vihaa. Tai jos vihaa sattuisikin nousemaan, on siitä pyrittävä pikimmiten eroon erilaisin tyynnyttävin metodein.

Jos olet aina hyvällä tuulella, hillitty ja ymmärrät muita, jos perusturvallisuutesi vaatii sen, että olet kaikessa samaa mieltä muiden kanssa, onko mahdollista, että sisäinen kiehuntasi menee itseltäsikin ohitse? Ehkä olet silloin niitä, joilla on jatkuvasti jotain psyykkistä tai fyysistä kremppaa, päätä särkee, niskat jumissa ja jokainen kausiflunssa poikasineen vierailee luonasi.

Joskus sen myöntäminen itselle, että haluan, kaipaan ja tarvitsen, on todella vaikeaa. Olemme ehkä sisäistäneet, että tarvitsevuus on jotenkin riskialtista, jotain epätoivottavaa, joka tekee meistä haavoittuvaisia ja riippuvaisia muista ihmisistä tai asioista.

Oma tarvitsevuus saattaa hävettää tai herättää jopa itsevihaa. Ehkä koemme lähtökohtaisesti tarpeidemme olevan niin suuria, että mikään ei mitenkään voisi riittää täyttämään niitä. Ehkä meissä on negatiivista riippuvuuskäyttäytymistä, joka tuo tarvitsevuuteen hallitsemattomuuden kokemuksen.

Kun katsomme kaupan lattialla raivoavaa lasta, voimmeko myöntää, että tilanteen meissä herättämä vastustus ja ärsyyntyminen syntyy pohjimmiltaan siitä, että me itsekin olemme usein varsin lähellä sitä, että heittäytyisimme keskelle lattiaa parkumaan ”Mä haluuuuun!!!”.

Saammeko ylipäänsä tarvita? Mitä jos myöntäisimme oman tarvitsevuutemme? Sen, että ”mä haluun, mä haluun, mä haluun!” Voisimmeko pysähtyä oman tarvitsevuutemme äärelle?

Älä lakaise maton alle vaan kohtaa

Oman tarvitsevuuden myöntäminen ja salliminen itselle on keskeisen tärkeä lähtökohta sille, että ylipäänsä ymmärrämme mitä elämässämme tarvitsemme, ja voimme kokea omien tarpeittemme täyttymistä.

Jos lakaisemme tarvitsevuutemme aina maton alle, emme koskaan kunnolla pääse käsiksi siihen mitä koemme tarvitsevamme ja siihen mitä oikeasti tarvitsemme. On huomionarvoista, että nämä kaksi asiaa eivät aina välttämättä ole sama asia.

Tarpeiden kieltäminen ryöpsäyttää ne lopulta todennäköisesti esille jossain toisessa muodossa, jota on vaikeampi tunnistaa tai jonka kanssa on vaikeampi pärjätä.

Jos on matkan varrella sisäistänyt, että omiin tarpeisiin on vaikea vastata tai ne ovat jollain tavalla liiallisia tai turhia, on todennäköisesti oppinut tukahduttamaan tarpeita. Siksi on tärkeää aluksi tutustua siihen miltä tarvitsevuus tuntuu ilman mitään mittatikkua.

Oletetaan vaikka, että haluamme todella kovasti tunnustusta toisilta ihmisiltä. Inhimillistä, eikö totta? Jos sinulla on kokemus siitä, että et saa tunnustusta, voi olla vaikeaa kohdata tunnustetuksi tulemisen tarvetta itsessä. Mitä, jos tarve saisi silti olla ja tulla sinulle näkyväksi juuri niin voimakkaana ja isona kuin mitä se sinussa on? Jos et tuomitse tai arvota sitä, vaan annat sen vain olla, tuntua ja näkyä SINULLE. Onko mahdollista, että pelkästään se, että sinä itse kohtaat oman tarvitsevuutesi alkaakin täyttää tätä kyseistä tarvetta? Jo se, että myönnät itsellesi kaipaavasi tunnustusta alkaa vastata tarpeeseen.

Tässä meillä on portti tarpeiden täyttämiseen hieman toisella tavalla kuin mitä olemme tottuneet ajattelemaan: sen sijaan, että tuskailemme ja kiellämme omia tarpeitamme odottaen samalla, että joku jossain täyttää ne, alammekin kääntyä sisäänpäin, avautua syvästi omalle tarvitsevuudellemme. Näemme miten kipeästi kaipaamme ja haluamme asioita ulkopuoleltamme, vaikka oikeasti tiedämme, ettei kukaan tai mikään voi täyttää meitä.

Opettelemme vähitellen löytämään tarpeillemme vastauksia itsestämme, sellaisesta olemisesta, tekemisestä ja ajattelemisesta, joka vastaa tarpeisiimme meissä ja meidän toimestamme.

Tämän asennoitumistavan tarkoituksena ei ole tehdä meistä ihmisiä, jotka ovat täysin itseriittoisia eivätkä tarvitse ketään. On kuitenkin oireellista, että olemme usein todella riippuvaisia asioista ja ihmisistä ulkopuolellamme.

Itselle myönnetty tarve ja tarpeesta vastuun kantaminen mahdollistaa sen, että voimme tarvita muita terveesti. Tarvitseminen ja riippuvuus ovat kaksi eri asiaa. Jos emme näe terveen tarvitsevuuden ja kipeän riippuvuuden eroa, olemme elämässämme aina suhteessa ulkomaailmaan vajavaisuudesta käsin.

Uskaltaudu tunnustelemaan mitä oikeasti tarvitset

Tarpeita kannattaa tarkastella ”laajakulmasta”. Tämä voi avata ymmärtämään miten monilla eri tavoilla saman oloiseen tarpeeseen voimme lopulta vastata.

Jos kaipaamme vaikkapa fyysistä intensiteettiä, voi tämä tarve tulla tyydytetyksi esimerkiksi tanssin, urheilun tai tantraharjoituksen kautta. Kun koemme suklaan himoa, voi olla, että se talttuu syömällä suklaata. Tai sitten kaipaammekin oikeasti kontaktia toiseen ihmiseen, hikiliikuntaa tai johonkin luovaan ilmaisuun tarttumista.

Jokin muukin kuin se kaikista ilmeisin haluamamme asia voi täyttää tarpeemme, JOS hyväksymme ensisijaisen tarpeemme ensin. Tällöin emme tukahduta sitä, vaan kohtaamme sen hyväksyvästi ja sitten valitsemme miten siihen vastaamme. Tarkoitus ei siis ole kieltää tai peittää tarvetta ja uskotella sitä muuksi.

Vastaavasti jos emme syvästi hyväksy omaa vastuutamme tarvitsevuudestamme, emme todennäköisesti koe tarpeen täyttymistä kuin hyvin hetkellisesti, vaikka kuinka saisimme vastaanottaa ensisijaisen tarpeemme sanelemaa asiaa.

Vastaamalla omaan tarvitsevuuteemme meihin rakentuu luottamusta sitä kohtaan, että tarpeemme tyydyttyvät oikealla tavalla ja oikeassa ajassa. Silloin voimme kääntyä kohti toisia ihmisiä jostain muusta kuin tarvitsevuudesta, vajavaisuudesta tai riippuvuudesta käsin.

On paradoksi, että pelkästään omien tarpeiden hyväksyvä kohtaaminen tekee meistä vähemmän tarvitsevia.

Jos tukahdutamme tarpeemme tai kuljemme ympäriinsä etsimässä jotakuta tai jotakin niitä täyttämään, pysymme voimaantumattomuudessa. Tukahdutetut tai kielletyt tarpeet tuovat meihin joko hallitsemattomuutta, heikkoutta tai kovuutta, käytökseemme riippuvaisuutta tai esimerkiksi torjuvuutta.

Kun pystymme myöntämään itse itsellemme tarpeemme, meillä on paremmat mahdollisuudet pysyä avoimena ja herkkänä löytämään erilaisia tapoja kohdata ja käsitellä omaa tarvitsevuuttamme. On todella eri asia kohdata ja jakaa omaa tarvitsevuuttaan tietoisuudesta käsin toisen ihmisen kanssa ja samalla kuitenkin kannatella itse omaa tarvitsevuuttaan, kuin ripustautua toiseen ihmiseen tai johonkin suorittamiseen siinä toivossa, että näin toimimalla tarpeemme jotenkin maagisesti täyttyvät.

Niin kauan kuin tarvitsemme muita ihmisiä tai asioita täyttämään tyhjyyttämme emme koskaan seiso omilla jaloillamme. Suhteet muihin ihmisiin ja omiin tekemisiimme muuttuvat radikaalisti, kun koemme, että olemme itse vastuussa tarpeistamme. Löydämme avaimet runsauteen omasta sisimmästämme. Kun muut eivät ole olemassa siksi, että he voisivat täyttää tyhjyyttämme, tulee ihmissuhteista aivan toisella tavalla vapaita. Pakkojen ja pakkomielteiden sijaan suhdettamme maailmaan, muihin ihmisiin ja tekemisiimme alkaa määrittää aitous, vapaaehtoisuus ja vapaus.

 

Naisten keskuudessa puhutaan yleensä ennemmin tai myöhemmin siitä, miten miehet eivät kestä vahvoja naisia. Hyvin usein puhujana on ”no bullshit” -tyyppinen henkilö, josta huokuu enemmänkin kovuus kuin vahvuus. Mikä näiden kahden ero sitten on?

Koen vahvuuden kykynä seistä omassa voimassa ja olla se kuka on silloinkin, kun ympärillä olevat ihmiset koittavat horjuttaa. Vahvuus ei ole ylikävelyä tai alistamista, ei ”paikan osoittamista” toiselle tai pätemistä. Vahva ihminen pärjää omillaan, mutta osaa ja uskaltaa tarvita muita.

Näitä käytösmalleja sen sijaan ei löydy kovuudesta.

Vahvuuden mieltäminen sellaiseksi elementiksi, jota mies ei kestä, eli kovuudeksi, on panssarin asettamista itsen ympärille. Kovuudesta tulee tavaramerkki ja suoja aitoa vuorovaikutusta vastaan.

Usein kovuus on sitä heikkoutta, joka syntyy, kun emme uskalla nähdä totuutta itsestämme: että olemme yhtä lailla tarvitsevia olentoja kuin kaikki muutkin. Omavoimaisuutemme alle kätkemme haavoittuvuutemme ja inhimillisyytemme: ne asiat, joiden kautta voisimme aidosti tulla kontaktiin toisten kanssa kokonaisina omina itsenämme.

Kovuuteen liittyy murtuminen

Kun lasi tippuu kivipinnalle, se särkyy. Kun pahvimuki tippuu, se korkeintaan saa muutaman naarmun: on selvää, että lasi on kovempi, mutta kumpi astia on tässä vahvempi?

Ihminen, joka ei ole kova vaan vahva, voi olla myös herkkä, lempeä ja tarvitseva. Vahva ihminen kykenee kannattelemaan itseään, mutta ei häpeä sitä, että tarvitsee muitakin kuin itseään.

Jos olet ”kova muija”, voi olla hyvä miettiä, miten rinnallesi osuukin niin usein jollain tavalla heikko, vastuuton tai keskenkasvuinen mies.

On todennäköisempää, että aidosti vahva ihminen saa rinnalleen kaltaisensa, mutta kova saa rinnalleen ihmisen, jolla on paljon niitä ominaisuuksia, joita kovuudella koitetaan peittää.

Koska kovuuden ehtona on se, ettemme tarvitse muita, on suurin herkkyysharjoitus opetella tutustumaan omaan tarvitsevuuteen ja lopulta myös uskaltaa tarvita muita.

 

 

On olemassa tiettyjä selkeitä asioita, joita ilman en olisi koskaan päässyt todelliseen kontaktiin itseni kanssa ja joita ilman en pystyisi tätä kontaktia ylläpitämään. Vaikka olisin lukenut mitä ja osallistunut vaikka mille kurssille, en olisi pystynyt luomaan syvää yhteyttä itseeni ilman seuraavia asioita.

 1. Hiljaisuus

Milloin viimeksi annoit itsesi laskeutua hiljaisuuteen? Sellaiseen olemisen tilaan, jossa ei jatkuvasti ole käsillä (korvilla tai silmillä) jotakin ärsykettä. Riittävä ja säännönmukainen hiljaisuudessa oleskelu alkaa nostaa meissä esille sitä pientä ääntä jonka kuulluksi tuleminen oikeastaan on kaiken avain matkalla todelliseen itseen.

 1. Ajan käyttö

Tarkkaile ajankäyttöäsi. Kuinka paljon ajastasi annat sellaiseen tekemiseen, joka todella ravitsee ja palvelee sinua? Nykyään on todella helppo elää myös henkisesti pikaruokalassa esimerkiksi somettamalla jatkuvasti tai lukemalla höttöä. Mitä tapahtuu, jos pyrit keskustelemaan jostain muusta kuin säästä tai valitset luettavaksi jotain, joka aidosti vaatii sulattelua?

 1. Nautinto

Mitä sellaista päivissäsi on, jonka tuoma nautinto on pitäkestoista ja ravitsevaa? Taitatko väsymyksen kahvilla ja suklaapatukalla, väistätkö läheisyyttä tv-sarjojen ahmimiseen? Milloin olet todella nauttinut jostakin ja huomannut sen kannattelevan sinua vielä seuraavienkin päivien ajan?

 1. Lepo

Teetko vielä silloinkin, kun jaksamisesi on ollut loppu jo ehkä viikkoja? Onko suorittaminen tapasi lunastaa paikkasi maailmassa? Uupumuskin voi näkyä hyperaktiivisuutena. Levon tarpeen kuuleminen ja lepäämisen toteuttaminen auttavat näkemään niitä kohtia, joissa arki on liian raskasta. Levosta käsin on helpompaa lähteä muokkaamaan arkea sopivammaksi itselle.

 1. Luovuus

Kaikki eivät halua huovuttaa tai laulaa, eikä tarvitsekaan. Rohkenen kuitenkin väittää, että ihan jokainen meistä on luova ja jokaisen luovuus etsii esille tuloonsa kanavaa. Oman luovuuden löytäminen on palkitsevaa ja sen avulla voi saada suoran yhteyden oman sisimpänsä salaisuuksiin. Löytyisikö näistä inspiraatiota: kirjoita päiväkirjaa, piirtele, väritä, muovaile, leivo, tanssi, kerro tarinoita, ihastele maailmaa, yllätä itsesi, ajattele jotain uutta!

 

Nykymaailmassa aikuisuuteen tuntuu liittyvän jonkinlainen ääneen lausumaton totuus tylsyydestä ja kaavoihin kangistumisesta. Vähemmän puhutaan siitä, miten suuresti aikuisuuden oikeanlainen sisäistäminen voi ihmistä vapauttaa todelliseen omaksi itsekseen kasvamiseen.

Elämä ”aikuisena lapsena” on raskasta ja elämää rajoittavaa. Lapsi on aina tietyllä tavalla uhri, koska parhaimpiakaan olosuhteita lapsi ei itse valitse. Lapsuus on monella tavalla muiden armoilla olemista ja oman itsen sopeuttamista toisiin ihmisiin.

Aikuinen lapsi ei ole tiedostanut omaa voimaansa, joten hänen hyvinvointinsa avaimet ovat aina jonkun toisen taskussa.

Oman sisäisen aikuisuuden tasoa voi puntaroida seuraavia ajatuksia apuna käyttäen.

 1. Aikuinen uskaltaa tuntea ja olla läsnä tunteilleen. Aikuinen osaa opastaa itsensä ulos erilaisista tunnekuohuista ja oppii niistä, jos tarpeen on. Keskenkasvuinen on tunteittensa vietävissä tai välttelee niitä kuin ruttoa.
 2. Aikuinen osaa olla avoin ja kuunteleva. Aikuinen ilmaisee mielipiteensä selkeästi ja on valmis niitä tarvittaessa myös muuttamaan. Keskenkasvuinen on ehdoton ja mielipiteissään mustavalkoinen.
 3. Aikuinen käsittää olevansa 100% vastuussa elämästään ja löytää vastuun tiedostamisesta suurta vapautta ja nautintoa. Keskenkasvuinen vastuuttaa muut ja toteuttaa vapautensa muiden kustannuksella.
 4. Aikuisen perspektiivi on linnun. Keskenkasvuisen perspektiivi on sammakon.
 5. Aikuisen ihmisarvo perustuu kaikkien tasavertaisuuteen. Keskenkasvuinen on joko muiden ylä- tai alapuolella.
 6. Aikuinen arvostaa itseään sisäisen ihmisyytensä pohjalta. Keskenkasvuinen hakee arvostusta suorituksista.
 7. Aikuinen rakastaa ensin itseään. Keskenkasvuinen uhrautuu muiden edestä ja katkeroituu sitten, kun se ei tuonutkaan rakkautta.
 8. Aikuinen on asenteeltaan optimisti tai realisti. Keskenkasvuinen on pessimisti.
 9. Aikuinen myöntää keskeneräisyytensä ja että matka omaan itseen kestää koko elämän. Keskenkasvuinen on valmis, täydellinen ja särötön.
 10. Aikuinen ei määrittele itseään roolien, iän tai aikuisuuden (!) kautta, vaan on olemassa omana, päivittäin muuttuvana inhimillisenä itseään. Keskenkasvuinen kantaa rooleja ja naamioita ja esittää osaansa erilaisissa sosiaalisissa peleissä ja kuvioissa.

 

Ei kukaan meistä aina jaksa pysytellä täydellisesti aikuisena, eikä siitä ole kysekään. Kun putoamme keskenkasvuiseen käytökseen tavalla tai toisella, on kuitenkin oma asiamme herätä jossain vaiheessa ottamaan vastuuta itsestämme.

Aikuinen on aina sataprosenttisesti vastuussa itsestään ja elämästään, tämän käsittäminen on todellinen avain vapauteen.